Soạn bài Thực hành tiếng Việt bài 3 SGK Ngữ Văn 7 tập 1 Cánh diều - siêu ngắn

Tìm phó từ trong các câu sau. Cho biết chúng đi kèm từ loại nào và bổ sung ý nghĩa gì cho từ trung tâm

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Video hướng dẫn giải

Câu 1 (trang 69, SGK Ngữ văn 7 tập 1)

Phương pháp giải:

Đọc và xác định phó từ

Lời giải chi tiết:

Câu

Phó từ

Bổ sung

a

quá

Ý nghĩa mức độ cho tính từ khủng khiếp

b

đang

Ý nghĩa thời gian tiếp diễn cho động từ đỗ

c

lại

Ý nghĩa chỉ sự lặp lại cho động từ mọc

d

đừng

đến

Ý nghĩa phủ định và mục đích được nói tới cho động từ để tâm

Câu 2

Video hướng dẫn giải

Câu 2 (trang 70, SGK Ngữ văn 7 tập 1)

Phương pháp giải:

Đọc và xác định số từ

Lời giải chi tiết:

Câu

Số từ

Ý nghĩa

a

bảy

chỉ số lượng cho danh từ trung tâm “bạch tuộc”

b

hai mươi

chỉ số lượng cho danh từ trung tâm “người”

c

mười lăm

bổ sung ý nghĩa thời gian cho danh từ trung tâm “cuộc chiến đấu”

d

hai, ba

chỉ thứ tự cho danh từ trung tâm “hệ thống liên lạc phụ”

Câu 3

Video hướng dẫn giải

Câu 3 (trang 70, SGK Ngữ văn 7 tập 1)

Phương pháp giải:

Đọc và hình dung theo trí tưởng tượng của em

Lời giải chi tiết:

a) Cho biết chiều dài thân hình của con bạch tuộc là rất lớn.

b) Cho biết khối lượng bạch tuộc, giúp em hình dung ra một loài vật khổng lồ và nguy hiểm.

c) Cho biết số vòi bị chặt đứt của con bạch tuộc, qua đó hình dung về thương tật của con vật cũng như sự chiến đấu dũng cảm của con người

Câu 4

Video hướng dẫn giải

Câu 4 (trang 70, SGK Ngữ văn 7 tập 1)

Phương pháp giải:

Nêu cảm nghĩ của em, chú ý sử dụng phó từ và số từ

Lời giải chi tiết:

Bạch tuộc một trích đoạn rất hay mô tả sinh động cuộc chiến giữa con người với thiên nhiên. Cách thuyền trưởng Nemo và những người trên tàu chiến đấu với con bạch tuộc đã dạy cho em ba bài học lớn. Bài học thứ nhất là hãy dũng cảm và kiên cường khi gặp phải khó khăn thử thách. Bài học thứ hai là bài học về sự đoàn kết, kề vai sát cánh cùng chiến đấu vượt qua gian nan. Bài học thứ ba, cũng là bài học lớn nhất, đó là phải sống hòa hợp và biết ơn môi trường sống, mẹ thiên nhiên, không ngừng khám phá tìm tòi những điều kỳ bí xung quanh.

Chú thích:

- Phó từ: rất chỉ mức độ, đã chỉ thời gian

- Số từ: in đậm

+ một: bổ sung ý nghĩa số lượng cho danh từ trung tâm “trích đoạn”

+ nhất: bổ sung ý nghĩa thứ tự cho danh từ trung tâm “bài học”

+ hai: bổ sung ý nghĩa thứ tự cho danh từ trung tâm “bài học”

+ ba: bổ sung ý nghĩa thứ tự cho danh từ trung tâm “bài học”

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close