Vai trò và đặc điểm của ngành giao thông vận tải

Giao thông vận tải tham gia vào việc cung ứng vật tư kĩ thuật, nguyên liệu, năng lượng cho các cơ sở sản xuất và đưa sản phẩm đến thị trường tiêu thụ.

Quảng cáo

I. Vai trò và đặc điểm của ngành giao thông vận tải

1. Vai trò

- Giúp các quá trình sản xuất xã hội diễn ra liên tục, bình thường.

- Phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân.

- Giúp các mối liên hệ kinh tế, xã hội giữa các địa phương được thực hiện.

- Góp phần thúc đẩy hoạt động kinh tế, văn hóa ở các vùng núi xa xôi, tăng cường sức mạnh quốc phòng.

2. Đặc điểm

- Sản phẩm là sự chuyên chở người và hàng hóa.

- Chất lượng được đo bằng tốc độ chuyên chở, sự tiện nghi, sự an toàn cho hành khách và hàng hóa...

- Để đánh giá khối lượng dịch vụ của hoạt động vận tải, người ta thường dùng các tiêu chí:

+ Khối lượng vận chuyển (tức số hành khách và số tấn hàng hóa được vận chuyển).

+ Khối lượng luân chuyển (tính bằng người.km và tấn.km).

+ Cự li vận chuyển trung bình (tính bằng km).

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close