Ngành thương mại

Thương mại là khâu nối liền sản xuất với tiêu dùng thông qua việc luân chuyển hàng hóa, dịch vụ giữa người bán và người mua.

Quảng cáo

I. Ngành thương mại

1. Vai trò

- Thương mại là khâu nối giữa SX và tiêu dùng, điều tiết sản xuất, hướng dẫn tiêu dùng, giúp SX mở rộng và phát triển.

- Vai trò: 

+ Điều tiết sản xuất.

+ Thúc đẩy sản xuất hàng hóa.

+ Hướng dẫn tiêu dùng.

- Phân loại: 

+ Nội thương: trao đổi hàng hoá, dịch vụ trong nước,thúc đẩy chuyên môn hóa sản xuất và phân công lao động theo vùng, phục vụ từng cá nhân.

+ Ngoại thương: Trao đổi mua bán hàng hoá giữa các nước trên thế giới, góp phần tăng nguồn thu ngoại tệ, gắn thị trường trong nước với thị trường thế giới, khai thác lợi thế của đất nước.

2. Cán cân xuất nhập khẩu và cơ cấu xuất nhập khẩu

a. Cán cân xuất nhập khẩu.

Khái niệm: Là quan hệ so sánh giữa giá trị hàng xuất khẩu (kim ngạch xuất khẩu) với giá trị hàng nhập khẩu (kim ngạch nhập khẩu).

- Xuất khẩu > Nhập khẩu: Xuất siêu.

- Xuất khẩu < Nhập khẩu: Nhập siêu.

b. Cơ cấu hàng xuất – nhập khẩu.

- Các mặt hàng xuất khẩu: nguyên liệu chưa qua chế biến và các sản phẩm đã qua chế biến.

- Các mặt hàng nhập khẩu: tư liệu sản xuất và sản phẩm tiêu dùng.

- Cơ cấu hàng xuất - nhập khẩu phản ánh trình độ phát triển kinh tế của một quốc gia.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close