Vai trò của ngành thông tin liên lạc

Ngành thông tin liên lạc đảm nhiệm sự vận chuyển các tin tức một cách nhanh chóng và kịp thời, góp phần thực hiện các mối giao lưu giữa các địa phương và các nước

Quảng cáo

I. Vai trò của ngành thông tin liên lạc

- Đảm nhận sự vận chuyển các tin tức nhanh chóng kịp thời.

- Thay đổi cách tổ chức nền kinh tế thế  giới, thúc đẩy quá  trình toàn cầu hóa.

- Góp phần giao lưu giữa các địa phương và các nước trên thế giới.

- Là thước đo của nền văn minh.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close