Trả lời câu hỏi 1 Bài 5 trang 21 SGK Toán 9 Tập 1

Giải Trả lời câu hỏi Bài 5 trang 21 SGK Toán 9 Tập 1......

Quảng cáo

Đề bài

a) \(\sqrt {9,11} \)                                 b) \(\sqrt {39,82} \)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dùng bảng căn bậc hai.

Lời giải chi tiết

a) \(\sqrt {9,11}   \approx  3,018\)                                

b) \(\sqrt {39,82}   \approx  6,310\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 5. Bảng Căn bậc hai
Gửi bài