Trả lời câu hỏi 2, 3 Bài 5 trang 22 SGK Toán 9 Tập 1

Giải Trả lời câu hỏi Bài 5 trang 22 SGK Toán 9 Tập 1. Tìm:

Quảng cáo

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu hỏi 2

Tìm: a) \(\sqrt {911} \)              b) \(\sqrt {988} \)

Phương pháp giải:

Dùng bảng căn bậc hai

Lời giải chi tiết:

a) \(\sqrt {911}  = \sqrt {9,11}.   \sqrt {100} \)\(  \approx  3,018 .10 = 30,18\)                 

b) \(\sqrt {988}  = \sqrt {9,88} .  \sqrt {100} \)\(  \approx 3,143 .10 = 31,43\)

Câu hỏi 3

Dùng bảng căn bậc hai, tìm giá trị gần đúng của nghiệm phương trình: \(x^2=0,3982\)

Phương pháp giải:

Dùng bảng căn bậc hai 

Lời giải chi tiết:

\(\begin{array}{l}
{x^2} = 0,3982\\
\Leftrightarrow x = \pm \sqrt {0,3982} \\
\Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
x \approx 0,631\\
x \approx - 0,631
\end{array} \right.
\end{array}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 5. Bảng Căn bậc hai
Gửi bài