Bài 38 trang 23 SGK Toán 9 tập 1

Giải bài 38 trang 23 SGK Toán 9 tập 1. Dùng bảng số để tìm căn bậc hai số học của mỗi số sau đây rồi dùng máy tính bỏ túi kiểm tra và so sánh kết quả:

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Đề bài

Dùng bảng số để tìm căn bậc hai số học của mỗi số sau đây rồi dùng máy tính bỏ túi kiểm tra và so sánh kết quả:

\(5,4;\)     \(7,2; \)      \(9,5; \)      \(31; \)       \(68.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Dùng bảng số và máy tính bỏ túi để tính căn bậc hai.

Lời giải chi tiết

Sử dụng bảng căn bậc hai cho kết quả như sau:

\(\sqrt{5,4}\approx 2,324\)

\(\sqrt{7,2}\approx 2,683\)

\(\sqrt{9,5}\approx 3,082\)

\(\sqrt{31}\approx 5,568\)

\(\sqrt{68}\approx 8,246\)

Sử dụng máy tính cho kết quả như sau:

\(\sqrt{5,4}\approx 2,32379\)

\(\sqrt{7,2}\approx 2,68328157\)

\(\sqrt{9,5}\approx 3,082207\)

\(\sqrt{31}\approx 5,56776436\)

\(\sqrt{68}\approx 8,24621125\)

Nhận thấy dùng máy tính có độ chính xác cao hơn khi dùng bảng căn bậc hai.

 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 5. Bảng Căn bậc hai
 • Bài 39 trang 23 SGK Toán 9 tập 1

  Bài 39 trang 23 SGK Toán 9 tập 1

  Giải bài 39 trang 23 SGK Toán 9 tập 1. Dùng bảng số để tìm căn bậc hai số học của mỗi số sau đây rồi dùng máy tính bỏ túi kiểm tra và so sánh kết quả:

 • Bài 40 trang 23 SGK Toán 9 tập 1

  Bài 40 trang 23 SGK Toán 9 tập 1

  Giải bài 40 trang 23 SGK Toán 9 tập 1. Dùng bảng số để tìm căn bậc hai số học của mỗi số sau đây rồi dùng máy tính bỏ túi kiểm tra và so sánh kết quả:

 • Bài 41 trang 23 SGK Toán 9 tập 1

  Bài 41 trang 23 SGK Toán 9 tập 1

  Giải bài 41 trang 23 SGK Toán 9 tập 1. Hãy tính:

 • Bài 42 trang 23 SGK Toán 9 tập 1

  Bài 42 trang 23 SGK Toán 9 tập 1

  Giải bài 42 trang 23 SGK Toán 9 tập 1. Dùng bảng căn bậc hai để tìm giá trị gần đúng của nghiệm mỗi phương trình sau:

Gửi bài tập - Có ngay lời giải