Bài 39 trang 23 SGK Toán 9 tập 1

Giải bài 39 trang 23 SGK Toán 9 tập 1. Dùng bảng số để tìm căn bậc hai số học của mỗi số sau đây rồi dùng máy tính bỏ túi kiểm tra và so sánh kết quả:

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Đề bài

Dùng bảng số để tìm căn bậc hai số học của mỗi số sau đây rồi dùng máy tính bỏ túi kiểm tra và so sánh kết quả: 

\(115\);            \( 232\);             \( 571\);             \( 9691\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Dùng bảng số và máy tính bỏ túi để tính căn bậc hai.

Lời giải chi tiết

Sử dụng bảng số cho kết quả như sau:

\(\sqrt{115}\approx 10,724\)

\(\sqrt{232}\approx 15,232\)

\(\sqrt{571}\approx 23,896\)

\(\sqrt{9691}\approx 98,443\)

Sử dụng máy tính cho kết quả như sau:

\(\sqrt{115}\approx 10,723805\)

\(\sqrt{232}\approx 15,231546\)

\(\sqrt{571}\approx 23,89506\)

\(\sqrt{9691}\approx 98,442876\)

Nhận xét: Kết quả tình theo máy tính bỏ túi hầu như nhỏ hơn kết quả tính theo bảng số.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 5. Bảng Căn bậc hai
 • Bài 40 trang 23 SGK Toán 9 tập 1

  Bài 40 trang 23 SGK Toán 9 tập 1

  Giải bài 40 trang 23 SGK Toán 9 tập 1. Dùng bảng số để tìm căn bậc hai số học của mỗi số sau đây rồi dùng máy tính bỏ túi kiểm tra và so sánh kết quả:

 • Bài 41 trang 23 SGK Toán 9 tập 1

  Bài 41 trang 23 SGK Toán 9 tập 1

  Giải bài 41 trang 23 SGK Toán 9 tập 1. Hãy tính:

 • Bài 42 trang 23 SGK Toán 9 tập 1

  Bài 42 trang 23 SGK Toán 9 tập 1

  Giải bài 42 trang 23 SGK Toán 9 tập 1. Dùng bảng căn bậc hai để tìm giá trị gần đúng của nghiệm mỗi phương trình sau:

 • Bài 38 trang 23 SGK Toán 9 tập 1

  Bài 38 trang 23 SGK Toán 9 tập 1

  Giải bài 38 trang 23 SGK Toán 9 tập 1. Dùng bảng số để tìm căn bậc hai số học của mỗi số sau đây rồi dùng máy tính bỏ túi kiểm tra và so sánh kết quả:

Gửi bài tập - Có ngay lời giải