Trả lời câu hỏi Bài 5 trang 111 SGK Toán 9 Tập 1

Hãy chứng minh cách dựng trên là đúng.

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 9 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Quảng cáo

Đề bài

Hãy chứng minh cách dựng trên là đúng.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng:  Đường thẳng đi qua một điểm thuộc đường tròn và vuông góc với bán kính đi qua điểm đó là tiếp tuyến của đường tròn.

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

 

Ta có: MA = MO = MB ( cùng bằng bán kính đường tròn tâm M, bán kính MO)

\(MA{\rm{ }} = {\rm{ }}MB \Rightarrow \Delta MAB\) cân tại \(M \Rightarrow \widehat {BAO} = \widehat {ABM}\)

\(MO = MB \Rightarrow \Delta MOB\) cân tại \(M \Rightarrow \widehat {BOA}{\rm{ }} = \widehat {MBO}\)

\( \Rightarrow \widehat {BAO} + \widehat {BOA} = \widehat {ABM}{\rm{ }} + \widehat {MBO}{\rm{ }} = \widehat {ABO}{\rm{ }}\left( 1 \right)\)

Mặt khác ta lại có: \(\widehat {BAO} + \widehat {BOA} + \widehat {ABO} = {180^o}\,\,\,\,\left( 2 \right)\) (tổng 3 góc trong tam giác)

Từ (1) và (2) \( \Rightarrow \widehat {ABO} =180^0:2= {90^o}\)

Suy ra \(AB\bot BO\) tại \(B\), mà \(B\in (O)\)

Do đó AB là tiếp tuyến của (O) 

Chứng minh tương tự,

Ta có: MA = MO = MC ( cùng bằng bán kính đường tròn tâm M, bán kính MO)

\(MA{\rm{ }} = {\rm{ }}MC \Rightarrow \Delta MAC\) cân tại \(M \Rightarrow \widehat {CAO} = \widehat {ACM}\)

\(MO = MC \Rightarrow \Delta MOC\) cân tại \(M \Rightarrow \widehat {COA}{\rm{ }} = \widehat {MCO}\)

\( \Rightarrow \widehat {CAO} + \widehat {COA} = \widehat {ACM}{\rm{ }} + \widehat {MCO}{\rm{ }} = \widehat {ACO}{\rm{ }}\left( 3 \right)\)

Mặt khác ta lại có: \(\widehat {CAO} + \widehat {COA} + \widehat {ACO} = {180^o}\,\,\,\,\left( 4 \right)\) (tổng 3 góc trong tam giác)

Từ (3) và (4) \( \Rightarrow \widehat {ACO} =180^0:2= {90^o}\)

Suy ra \(AC\bot CO\) tại \(C\), mà \(C\in (O)\)

Do đó AC là tiếp tuyến của (O)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close