Trả lời câu hỏi Bài 7 trang 119 Toán 9 Tập 1

Giải Trả lời câu hỏi Bài 7 trang 119 Toán 9 Tập 1. Cho hình 88. a) Hãy xác định vị trí tương đối của hai đường tròn (O) và (O’).

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Đề bài

Cho hình 88.

  

a) Hãy xác định vị trí tương đối của hai đường tròn (O) và (O’).

b) Chứng minh rằng BC // OO’ và ba điểm C, B, D thẳng hàng.

 

Lời giải chi tiết

 

a) Hai đường tròn (O) và (O’) cắt nhau

b) Xét tam giác ABC có:

OA = OB = OC = bán kính đường tròn (O)

Mà BO là trung tuyến của tam giác ABC

\( \Rightarrow \Delta ABC\) vuông tại \(B \Rightarrow AB \bot BC\,\,\,\left( 1 \right)\)

Lại có OO’ là đường trung trực của AB

\( \Rightarrow AB \bot OO'\,\,\,\left( 2 \right)\)

Từ (1) và (2) \( \Rightarrow OO'//BC\)

Chứng minh tương tự ta có \(\Delta ABD\) vuông tại \(B \Rightarrow AB \bot BD\,\,\,\,\left( 3 \right)\)

Từ (1) và (3) \( \Rightarrow B,\,\,C,\,\,D\) thẳng hàng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải