Trả lời câu hỏi Bài 7 trang 117 Toán 9 Tập 1

Giải Trả lời câu hỏi Bài 7 trang 117 Toán 9 Tập 1 . Ta gọi hai đường tròn không trùng nhau là hai đường tròn phân biệt.

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Đề bài

Ta gọi hai đường tròn không trùng nhau là hai đường tròn phân biệt. Vì sao hai đường tròn phân biệt không thể có quá hai điểm chung ?

 

Lời giải chi tiết

Nếu hai đường tròn có nhiều hơn hai điểm chung thì khi đó hai đường tròn sẽ đi qua ít nhất ba điểm chung.Mà qua 3 điểm phân biệt thì chỉ xác định được duy nhất 1 đường tròn nên 2 đường tròn này không thể phân biệt.

Loigiaihay.com


 

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải