Trả lời câu hỏi Bài 5 trang 82 Toán 9 Tập 2

.......

Quảng cáo

Đề bài

Chứng minh định lý:

"Số đo của góc có đỉnh bên ngoài đường tròn bằng nửa hiệu số đo hai cung bị chắn."

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng:

+ Số đo góc nội tiếp bằng nửa số đo cung bị chắn

+ Góc ngoài của tam giác bằng tổng hai góc trong không kề với nó.

Lời giải chi tiết

Xét đường tròn (O)

Trường hợp 1: 

 

Ta có: \(\widehat {BAC}\) là góc ngoài của tam giác AEC.

Trường hợp 2: 

Ta có: \(\widehat {BAC}\) là góc ngoài của tam giác AEC

Trường hợp 3: 

Ta có: \(\widehat {CAx}\) là góc ngoài của tam giác AEC

Quảng cáo
close