Tóm tắt, bố cục, nội dung chính văn bản Nước Việt Nam ta nhỏ hay không nhỏ?

Tóm tắt, bố cục, nội dung chính văn bản Nước Việt Nam ta nhỏ hay không nhỏ?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tóm tắt

Những ý chính của văn bản:
-

Bố cục

4 phần

- Phần 1 (từ đầu đến “niềm tự hào đó”):

- Phần 2 (tiếp đến “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”): Những yếu tố tạo nên sức mạnh của dân tộc

- Phần 3 (tiếp đến “dân tộc của mình…”):

- Phần 4 (còn lại):

Giọng đọc

      

Nội dung chính

       

Tìm hiểu chung

1. Xuất xứ

- Theo báo Thanh Niên, ngày 30-3-2006

- Diễn đàn “Nước Việt Nam ta nhỏ hay không nhỏ?” được báo Thanh Niên mở ra từ ngày 27-3 đến 30-6-2006, bắt đầu từ bài báo của nhà nghiên cứu lịch sử Dương Trung Quốc. Diễn đàn đã thu hút hàng vạn lượt ý kiến của bạn đọc trong và ngoài nước, thể hiện tâm huyết của mọi tầng lớp người Việt Nam mong muốn đất nước thoát khỏi tình trạng tụt hậu, kém phát triển với tâm lí nước nhỏ để trở thành một quốc gia hùng mạnh.

2. Đề tài

Sức mạnh tự chủ dân tộc

3. Phương thức biểu đạt

Nghị luận

4. Thể loại

Văn bản nghị luận

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close