Tóm tắt, bố cục, nội dung chính văn bản Nước biển dâng: bài toán khó cần giải trong thế kỉ XXI

Văn bản giúp người đọc hiểu rõ hơn về sự thay đổi của mực nước biển. Đồng thời cảnh báo con người về tác hại và hậu quả của hiện tượng này

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tóm tắt

Những ý chính của văn bản:

- Một trong những tác động có tính lâu dài và quy mô rộng lớn của biến đổi khí hậu là hiện tượng nước biển dâng.

- Những thay đổi dù nhỏ của mực nước biển sẽ có tác động mạnh mẽ tới cuộc sống của chúng ta

- Trong báo cáo đánh giá khoa học mới nhất của IPCC, mực nước biển toàn cầu đã dâng lên hơn 20 xăng-ti-mét từ thời kì cách mạng công nghiệp lần thứ nhất cho đến nay

- Trong dài hạn, mực nước biển trung bình toàn cầu liên tục thay đổi. Sự ra đời của các cuộc cách mạng công nghiệp đã khiến cho Trái Đất ấm dần lên, kéo theo đó là mực nước biển toàn cầu bắt đầu tăng với tốc độ ngày càng nhanh hơn.

- Tìm giải pháp thích ứng một cách hiệu quả là một trong những bài toán khó nhất mà loài người chúng ta cần hợp tác giải quyết trong thế kỉ này

Bố cục

4 phần

- Phần 1 (từ đầu đến “thế kỉ XXI”): Giới thiệu về hiện tượng nước biển dâng

- Phần 2 (tiếp đến “Trái Đất…”): Thay đổi mực bước biển và nguyên nhân

- Phần 3 (tiếp đến “không giảm đi”): Dữ liệu về hiện tượng nước biển dâng

- Phần 4 (còn lại): Hậu quả của hiện tượng nước biển dâng

Giọng đọc

Rõ ràng, dõng dạc

Nội dung chính

Văn bản giúp người đọc hiểu rõ hơn về sự thay đổi của mực nước biển. Đồng thời cảnh báo con người về tác hại và hậu quả của hiện tượng này

Tìm hiểu chung

1. Xuất xứ

Theo Lưu Quang Hưng, tiasang.com.vn, 25-3-2020

2. Đề tài

Thông tin về hiện tượng nước biển dâng

3. Phương thức biểu đạt

Thuyết minh

4. Thể loại

Văn bản thông tin

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close