Tóm tắt, bố cục, nội dung chính văn bản Miền châu thổ sông Cửu Long cần chuyển đổi từ sống chung sang chào đón lũ

Đồng bằng sông Cửu Long không thể "sống" thiếu lũ, điều mà người nông dân ở đây đã nhận ra từ hàng trăm năm nay và đặt cho mùa đặc biệt này cái tên "mùa nước nổi"

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tóm tắt

Những ý chính của văn bản:

- Đồng bằng sông Cửu Long không thể "sống" thiếu lũ, điều mà người nông dân ở đây đã nhận ra từ hàng trăm năm nay và đặt cho mùa đặc biệt này cái tên "mùa nước nổi"

- Qúa trình kiến tạo đồng bằng

- Những điểm đặc biệt trong sự hình thành vùng châu thổ sông Cửu Long

- Sự trù phú của vùng Đồng bằng sông Cửu Long

- Những kết nối quan trọng cho hệ sinh thái Đồng bằng sông Cửu Long

Bố cục

5 phần

- Phần 1 (từ đầu đến "chào đón" lũ"): Sự cần thiết của lũ với đồng bằng sông Cửu Long

- Phần 2 (tiếp đến "Tổ quốc"): quá trình kiến tạo đồng bằng và Điểm đặc biệt trpng sự hình thành vùng châu thổ sông Cửu Long

- Phần 3 (tiếp đến "đất trũng lung bàu"): Sự trù phú của vùng Đồng bằng sông Cửu Long

- Phần 4 (tiếp đến "khó khăn"): Những kết nối quan trọng cho hệ sinh thái Đồng bằng sông Cửu Long

- Phần 5 (còn lại): Tác dụng của mùa nước nổi

Giọng đọc

To, rõ ràng, nhấn mạnh thông tin chính

Nội dung chính

Cuộc sống của bà con vùng châu thổ sông Cửu Long, ưu điểm và nhược điểm của lũ khi tới đồng bằng sông Cửu Long

Tìm hiểu chung

1. Xuất xứ

Theo Lê Anh Tuấn, tạp chí Kinh tế Sài Gòn Online, ngày 06/02/2022

2. Đề tài

Cuộc sống của bà con vùng châu thổ sông Cửu Long

3. Phương thức biểu đạt

Nghị luận

4. Thể loại

Văn bản nghị luận

5. Ngôi kể

Ngôi thứ 3

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close