Soạn bài Diễn từ ứng khẩu của thủ lĩnh da đỏ Xi-át-tơn SGK Ngữ văn 8 tập 2 Kết nối tri thức - chi tiết

Tình thế nào đã thúc đẩy thủ lĩnh Xi-át-tơn thực hiện diễn từ ứng khẩu này?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Câu 1 (trang 100, SGK Ngữ văn 8, tập 2)

Tình thế nào đã thúc đẩy thủ lĩnh Xi-át-tơn thực hiện diễn từ ứng khẩu này?

Phương pháp giải:

Đọc kỹ văn bản để trả lời.

Lời giải chi tiết:

Cách 1

Tình thế thúc đẩy thủ lĩnh Xi-át-tơn thực hiện diễn từ ứng khẩu này là khi người da trắng có ý định xâm chiếm và muốn mua lại mảnh đất của người da đỏ.

Xem thêm
Cách 2
Cách 3

Khi người da trắng có ý định xâm chiếm và muốn mua lại mảnh đất của người da đỏ.


Tình thế thúc đẩy thủ lĩnh Xi-át-tơn thực hiện diễn từ ứng khẩu này là người da trắng muốn xâm chiếm và mua lại đất tổ tiên của người da đen.

Xem thêm
Cách 2
Cách 3

Câu 2

Câu 2 (trang 100, SGK Ngữ văn 8, tập 2)

Qua lời Xi-át-tơn, sự khác nhau trong cách nhìn nhận, đối xử với thiên nhiên giữa người da trắng và người da đỏ được thể hiện ở những điểm cụ thể nào?

Phương pháp giải:

Đọc kỹ văn bản để trả lời.

Lời giải chi tiết:

Cách 1

Qua lời Xi-át-tơn, sự khác nhau trong cách nhìn nhận, đối xử với thiên nhiên giữa người da trắng và người da đỏ được thể hiện ở những điểm cụ thể:

- Khi người da trắng chết đi, họ quên đi đất nước họ sinh ra. Còn người da đỏ thì không.

- Khác nhau về cách sống:

+ Người da trắng coi mảnh đất này cũng như mảnh đất khác, cư xử với đất mẹ và anh em bầu trời như vật mua được. Lòng thèm khát của họ ngấu nghiến đất đai và để lại những bãi hoang mạc. Còn người da đỏ thì luôn yêu và gắn bó với đất đai như mẹ.

+ Ở thành phố của người da trắng không có nơi nào yên tĩnh, không nghe được tiếng lay động của thiên nhiên. Còn người da đỏ lại ưa những âm thanh êm ái của cơn gió, hương thơm của phấn thông.

+ Không khí rất quý giá với người da đỏ, còn người da trắng lại chẳng để ý gì đến nó.

Xem thêm
Cách 2
Cách 3

 

 

Người da trắng

Người da đỏ

Cái chết

Khi chết đi, họ quên đi đất nước họ sinh ra

Khi chết đi, người da đỏ không quên đi đất nước họ sinh ra

Cách sống

- Coi mảnh đất này cũng như mảnh đất khác, cư xử với đất mẹ và anh em bầu trời như vật mua được

- Lòng thèm khát của họ ngấu nghiến đất đai và để lại những bãi hoang mạc

Luôn yêu và gắn bó với đất đai như mẹ

Không gian sống

thành phố của người da trắng không có nơi nào yên tĩnh, không nghe được tiếng lay động của thiên nhiên

ưa những âm thanh êm ái của cơn gió, hương thơm của phấn thông

Không khí

chẳng để ý gì đến

rất quý giá


Qua lời Xi-át-tơn, sự khác nhau trong cách nhìn nhận, đối xử với thiên nhiên giữa người da trắng và người da đỏ được thể hiện ở những điểm cụ thể như sau:

- Cái chết: Người da trắng thường dạo chơi giữa các vì sao và quên đi đất nước họ sinh ra. Người da đen thì không quên mảnh đất tươi đẹp đã sinh ra họ bỏi vì mảnh đất đó là bà mẹ của người da đó là một phần của mẹ, cũng là một phần của họ.

- Cách sống: Người da đen coi mảnh đất như những người anh em và coi đó là lời thì thầm của đất mẹ với họ. Còn nười da trắng thì coi mảnh đất nào cũng như mảnh đất nào không có gì khác biệt.

Xem thêm
Cách 2
Cách 3

Câu 3

Câu 3 (trang 100, SGK Ngữ văn 8, tập 2)

Làm rõ tính chất đặc biệt của cách trình bày mà Xi-át-tơn đã chọn khi nói về thái độ ứng xử với thiên nhiên của cộng đồng người da đỏ. Em cảm nhận, đánh giá như thế nào về cách trình bày đó?

Phương pháp giải:

Đọc kỹ văn bản để trả lời.

Lời giải chi tiết:

Cách 1

Cách trình bày mà Xi-át-tơn đã chọn khi nói về thái độ ứng xử với thiên nhiên của cộng đồng người da đỏ giống như cách nói của một người cha đối với những đứa con, cách nói của những người thân yêu ruột thịt với nhau.

=> Cách trình bày gần gũi và thân thương ấy khiến cho người đọc thấy được sự gắn bó và trân quý của tác giả đối với vùng đất nơi mình sinh sống. Người da đỏ gắn bó với đất đai như máu thịt, sống chan hòa với thiên nhiên và không muốn ai hay thế lực nào tàn phá chúng.

Xem thêm
Cách 2
Cách 3
Cách 4

Cách trình bày giống như cách nói của một người cha đối với những đứa con, cách nói của những người thân yêu ruột thịt với nhau => gần gũi và thân thương ấy khiến cho người đọc thấy được sự gắn bó và trân quý của tác giả đối với vùng đất nơi mình sinh sống.

Tính chất đặc biệt của cách trình bày mà Xi-át-tơn đã chọn khi nói về thái độ ứng xử với thiên nhiên của cộng đồng người da đỏ đó là: cách nói như một người cha với các đứa con của mình. Cách trình bày gần gũi và hơn hết cách trình bày khiến cho người nghe thấy được sự chân quý của tác giả với vùng đất của mình từng tấc đất và từng vùng khí trời đều là máu thịt của họ.

Cách trình bày mà Xi-át-tơn đã chọn khi nói về thái độ ứng xử với thiên nhiên của cộng đồng người da đỏ đó là cách nói như một người cha với các đứa con của mình. 

Cách trình bày gần gũi và hơn hết cách trình bày khiến cho người nghe thấy được sự chân quý của tác giả với vùng đất của mình từng tấc đất và từng vùng khí trời đều là máu thịt của họ.

 
Xem thêm
Cách 2
Cách 3
Cách 4

Câu 4

Câu 4 (trang 100, SGK Ngữ văn 8, tập 2)

Nêu cảm nhận của em về giọng điệu bài diễn từ và cách dùng hình ảnh so sánh, ẩn dụ của Xi-át-tơn.

Phương pháp giải:

Đọc kỹ văn bản để trả lời.

Lời giải chi tiết:

Cách 1

Giọng điệu bài diễn từ tha thiết chân thành đồng thời cũng mạnh mẽ quyết liệt. Các hình ảnh so sánh, ẩn dụ được sử dụng dày đặc khi nói về đất đai, thiên nhiên và sự khác nhau trong cách sống, quan niệm sống của người da trắng với người da đỏ góp phần lên án những hành động có tính chất phá hoại của người da trắng, đồng thời cũng thể hiện niềm trân quý đất đai của người da đỏ và lối sống chan hòa với thiên nhiên của họ.

Xem thêm
Cách 2
Cách 3
Cách 4

- Giọng điệu: tha thiết, chân thành đồng thời cũng mạnh mẽ quyết liệt.

- Các hình ảnh so sánh, ẩn dụ được sử dụng dày đặc khi nói về đất đai, thiên nhiên và sự khác nhau trong cách sống, quan niệm sống của người da trắng với người da đỏ.

Giọng điệu bài diễn từ và cách dùng hình ảnh so sánh ẩn dụ của Xi-át-tơn rất chân thực, gần gũi nhưng vẫn vô cùng đanh thép, lên án mạnh mẽ việc làm của người da trắng.

Cảm nhận của em về giọng điệu bài diễn từ và cách dùng hình ảnh so sánh ẩn dụ của Xi-át-tơn rất chân thực, gần gũi nhưng vẫn vô cùng đanh thép, mạnh mẽ lên án việc làm của người da trắng.

Xem thêm
Cách 2
Cách 3
Cách 4

Câu 5

Câu 5 (trang 100, SGK Ngữ văn 8, tập 2)

Em nhận ra được điều gì về tư thế và tầm vóc văn hóa của cộng đồng người da đỏ được thể hiện qua diễn từ này?

Phương pháp giải:

Đọc kỹ văn bản để trả lời.

Lời giải chi tiết:

Cách 1

Qua diễn từ này, em nhận thấy cộng đồng người da đỏ có tư thế hiên ngang và tầm vóc văn hóa lớn lao khi đã nhận thức được từ sớm về vai trò của đất đai và thiên nhiên xung quanh. Họ luôn trân trọng những gì mà đất đai và mẹ thiên nhiên mang lại, sống chan hòa với tất thảy cỏ cây, biết ơn từng âm thanh, rung động của cỏ cây hoa lá.

Xem thêm
Cách 2
Cách 3

Tư thế hiên ngang và tầm vóc văn hóa lớn lao khi đã nhận thức được từ sớm về vai trò của đất đai và thiên nhiên xung quanh.

Em nhận ra được rất nhiều điều về tư thế và tầm vóc văn hoá của cộng đồng người da đỏ được thể hiện qua diễn từ này. Không chỉ nhận xét và chỉ ra được cuộc sống và thói quen của từng cộng đồng người mà ông còn chỉ ra được tầm quan trọng giữa đất đai không khí, cách nhận thức khác nhau của các cộng đồng người. Vì vậy, đây không chỉ là nhận thức mà còn là tầm hiểu biết to lớn của tác giả về văn hoá của cộng đồng người da đỏ.

Xem thêm
Cách 2
Cách 3

Câu 6

Câu 6 (trang 100, SGK Ngữ văn 8, tập 2)

Theo em, nguyên nhân chính khiến diễn từ của Xi-át-tơn được đánh giá và lan truyền rộng rãi là gì?

Phương pháp giải:

Đọc kỹ văn bản để trả lời.

Lời giải chi tiết:

Cách 1

Nguyên nhân chính khiến diễn từ của Xi-át-tơn được đánh giá và lan truyền rộng rãi là nhờ tài năng sử dụng ngôn ngữ gần gũi, giản dị, cách lập luận đanh thép mạnh mẽ của ông. Người đọc ai ai cũng hiểu được nội dung của văn bản và đồng tình với lối sống, cách suy nghĩ của người da đỏ về đất đai, thiên nhiên cỏ cây.

Xem thêm
Cách 2
Cách 3

Nguyên nhân chính: nhờ tài năng sử dụng ngôn ngữ gần gũi, giản dị, cách lập luận đanh thép mạnh mẽ của Xi-át-tơn

Theo em, nguyên nhân chính khiến diễn từ của Xi-át-tơn được đánh giá cao và lan truyền rộng rãi đó là kiến thức và ngôn từ đanh thép, hùng tráng của ông. Ông đã sử dụng ngôn từ rất gần gũi nhưng cũng cực kì đanh thép dành cho người nghe và chỉ ra được sự khác nhau với những điều không trân trọng và ngược lại.

Xem thêm
Cách 2
Cách 3

Câu 7

Câu 7 (trang 100, SGK Ngữ văn 8, tập 2)

Trong bối cảnh đời sống hôm nay, diễn từ của thủ lĩnh da đỏ Xi-át-tơn còn có ý nghĩa nhắc nhở chúng ta điều gì?

Phương pháp giải:

Đọc kỹ văn bản và liên hệ với thực tế để trả lời.

Lời giải chi tiết:

Cách 1

Trong bối cảnh đời sống hôm nay, diễn từ của thủ lĩnh da đỏ Xi-át-tơn còn có ý nghĩa nhắc nhở chúng ta về việc phải trân quý đất đai và thiên nhiên quanh mình. Cần nuôi dưỡng lòng biết ơn đối với những gì mà mẹ thiên nhiên đã mang lại cho con người, sống chan hòa, có ý thức giữ gìn và bảo vệ môi trường sống, bảo vệ các loài động thực vật xung quanh mình. Đồng thời, luôn luôn phải có ý thức về nguồn cội và giữ trọn truyền thống cha ông, không được quên đi gốc gác tổ tiên của chính mình.

Xem thêm
Cách 2
Cách 3

Nhắc nhở chúng ta về việc phải trân quý đất đai và thiên nhiên quanh mình. Đồng thời, luôn luôn phải có ý thức về nguồn cội và giữ trọn truyền thống cha ông, không được quên đi gốc gác tổ tiên của chính mình. 

Trong bối cảnh đời sống hôm nay, diễn từ của thủ lĩnh da đỏ Xi-át-tơn còn có ý nghĩa nhắc nhở chúng ta về việc phải trân quý đất đai và thiên nhiên quanh mình. Cần nuôi dưỡng lòng biết ơn đối với những gì mà mẹ thiên nhiên đã mang lại cho con người, sống chan hòa, có ý thức giữ gìn và bảo vệ môi trường sống, bảo vệ các loài động thực vật xung quanh mình. Đồng thời, luôn luôn phải có ý thức về nguồn cội và giữ trọn truyền thống cha ông, không được quên đi gốc gác tổ tiên của chính mình.

Xem thêm
Cách 2
Cách 3

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close