Tóm tắt, bố cục, nội dung chính văn bản Cái kính

Truyền cảm, thay đổi giọng theo từng nhân vật

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tóm tắt

   

Bố cục

5 phần

- Phần 1 (từ đầu đến “- Viễn thị! 2 đi-ốp!”):

- Phần 2 (tiếp đến “mà là loạn thị!”):

- Phần 3 (tiếp đến “- Tôi nói.”):

- Phần 4 (tiếp đến “chứ chẳng có làm sao hết!”):

- Phần 5 (còn lại):

Giọng đọc

Truyền cảm, thay đổi giọng theo từng nhân vật

Nội dung chính

   

Tìm hiểu chung

1. Xuất xứ

Truyện được trích ra từ tập sách Những người thích đùa của Nê-xin.

2. Đề tài

Châm biếm thói hư tật xấu của con người

3. Phương thức biểu đạt

Tự sự

4. Thể loại

Truyện cười

5. Ngôi kể

Ngôi thứ nhất

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close