Tóm tắt, bố cục, nội dung chính văn bản Bản sắc là hành trang

Tóm tắt, bố cục, nội dung chính văn bản Bản sắc là hành trang giúp học sinh soạn bài dễ dàng, chính xác.

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 10 tất cả các môn - Cánh diều

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tóm tắt

Văn bản Bản sắc là hành trang là văn bản nghị luận nêu lên vấn đề bản sắc văn hóa trong thời kì hội nhập. Văn bản nêu lên tầm quan trọng của bản sắc đối với mỗi quốc gia; đồng thời đem đến thông điệp “hòa nhập chứ không hòa tan”. 

Quảng cáo
decumar

Bố cục

Văn bản chia thành 3 phần:

- Phần 1: Từ đầu đến “tan biến vào thế giới”: Khái niệm hội nhập

- Phần 2: Tiếp theo đến “lẫn ngoài nước”: Giá trị của bản sắc văn hóa Việt Nam

- Phần 3: Đoạn còn lại: Nhấn mạnh việc tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. 

Nội dung chính

Văn bản nêu lên tầm quan trọng của bản sắc đối với mỗi quốc gia; đồng thời đem đến thông điệp “hòa nhập chứ không hòa tan”. 

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close