Tình hình phát triển và phân bố ngành thông tin liên lạc

Ngày nay, việc đảm bảo thông tin liên lạc trên khoảng cách.xa được tiến hành bằng nhiều phương tiện và phương thức khác nhau : như điện thoại, điện báo, telex, fax. internet, ...

Quảng cáo

II. Tình hình phát triển và phân bố ngành thông tin liên lạc

1. Tình hình phát triển 

a. Viễn thông

- Cho phép truyền các thông tin điện tử đi các khoảng cách xa trên Trái Đất.

- Gồm các thiết bị thu và phát (chuyển âm thanh, hình ảnh dưới dạng tính hiệu điện tử).

- Phân ra dịch vụ điện thoại và phi thoại. 

b. Các phương tiện viễn thông

- Điện báo (năm 1884): là hệ thống phi thoại, sử dụng rộng rãi trong ngành hàng không, hàng hải.

- Điện thoại (năm 1876): truyền tín hiệu âm thanh giữa người với người, dữ liệu giữa các máy tính.

- Telex (năm 1958): Truyền tin nhắn và các số liệu trực tiếp.

- Fax (năm 1958): Truyền văn bản và hình ảnh, đồ họa đi xa.

- Radio và vô tuyến (năm 1895 và 1936) : Là hệ thống thông tin đại chúng, truyền âm thanh và hình ảnh.

- Máy tính và Internet (năm 1989): là thiết bị đa phương tiện, cho  phép truyền  âm thanh, hình ảnh, phần mềm, dữ liệu…

2. Phân bố ngành thông tin liên lạc

- Tập trung chủ yếu các nước có nền kinh tế phát triển: Hoa Kỳ, Canada, Pháp, Đức, Anh, Nhật, Úc,...

- Những thay đổi của ngành thông tin liên lạc không tách rời những tiến bộ về công nghệ truyền dẫn như hệ thống cáp quang, vệ tinh, hệ thống truyền viba...

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close