Thử tài bạn trang 93(2) Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Cho ba đoạn thẳng MN = 2 cm, NP = 6 cm, MP = 3 cm. Theo em, ba đoạn thẳng trên có thể tạo thành một tam giác không ?

Quảng cáo

Đề bài

Cho ba đoạn thẳng MN = 2 cm, NP = 6 cm, MP = 3 cm. Theo em, ba đoạn thẳng trên có thể tạo thành một tam giác không ?

Lưu ý: Khi xét độ dài ba đoạn thẳng có thỏa mãn bất đẳng thức tam giác hay không, ta cho cần so sánh độ dài lớn nhất với tổng của hai độ dài còn lại, hoặc so sánh độ dài nhỏ nhất với hiệu hai độ dài còn lại.

Lời giải chi tiết

Ta có 2cm + 3cm < 6cm. Như vậy

MN + MP < NP

Do đó ba đoạn thẳng MN, NP, MP không thể tạo thành một tam giác.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài