Hoạt động 12 trang 93 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Từ bất đẳng thức tam giác AB + BC > AC, ta suy ra:

Quảng cáo

Đề bài

Từ bất đẳng thức tam giác AB + BC > AC, ta suy ra:

AB > AC – BC

BC > AC – AB

Hãy viết các bất đẳng thức tương tự còn lại từ các bất đẳng thức tam giác

AB + AC > BC và AC + BC > AB

Lời giải chi tiết

Từ AB + AC > BC, ta suy ra AB > BC – AC, AC > BC – AB.

Từ AC + BC > AB, ta suy ra AC > AB – BC, BC > AB – AC.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close