Thử tài bạn trang 93 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập 1. Cho tam giác ABC cân có số đo như sau:

Quảng cáo

Đề bài

1. Cho tam giác ABC cân có số đo như sau:

AB = 7 cm, AC = 4 cm. Tính độ dài cạnh BC.

2. Tính chu vi của tam giác cân ABC biết:

AB = 10 cm, AC = 4 cm.

Lời giải chi tiết

1. ∆ABC cân. Do đó BC = AB = 7cm hoặc BC = AC = 4cm

Trường hợp BC = 7cm thỏa mãn bất đẳng thức tam giác

(7 + 7 > 4; 7 + 4 > 7; 4 + 7 > 7)

Trường hợp BC = 4cm thỏa mãn bất đẳng thức tam giác

(4 + 7 > 4; 7 + 4 > 7; 4 + 4 > 7)

Kết luận BC = 7cm hoặc BC = 4cm.

2. ∆ABC cân. Do đó BC = 10cm hoặc BC = 4cm

Trường hợp BC = 10cm thỏa mãn bất đẳng thức tam giác

(10 + 10 > 4; 10 + 4> 10; 4 + 10 > 10)

Trường hợp BC = 4cm, không thỏa mãn bất đẳng thức tam giác vì 4 + 4 < 10

Do vậy chỉ xảy ra BC = 10cm

Chu vi tam giác ABC là: 10 + 10 + 4 = 24 (cm).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close