Thử tài bạn trang 90(2) Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Một người mới học bơi, để nâng dần khoảng cách bơi, anh ta nên chọn các đường bơi theo thứ tự nào trong các đường AB, AC, AD như hình trên ?

Quảng cáo

Đề bài

Một người mới học bơi, để nâng dần khoảng cách bơi, anh ta nên chọn các đường bơi theo thứ tự nào trong các đường AB, AC, AD như hình trên ?

Lời giải chi tiết

Ta có \(AD \bot BD;\) DC là hình chiếu của AC trên BD, BD là hình chiếu của AB trên BD.

Mặt khác DC < DB. Do đó AD < AC < AB

Vậy để nâng dần khoảng cách bơi, anh ta nên chọn các đường bơi theo thứ tự là AD, AC, AB

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải