Thử tài bạn trang 90 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Cho tam giác ABC nhọn. Tìm một điểm M trên cạnh BC sao cho độ dài đoạn thẳng AM là ngắn nhất.

Quảng cáo

Đề bài

Cho tam giác ABC nhọn. Tìm một điểm M trên cạnh BC sao cho độ dài đoạn thẳng AM là ngắn nhất.

Lời giải chi tiết

Vẽ \(AH \bot BC\) tại H

Nếu \(M \equiv H\) thì AM = AH

Nếu \(M \ne H\) thì ∆HAM vuông tại H

\( \Rightarrow \widehat {AHM}\) là góc lớn nhất trong ba góc

=> AM là cạnh lớn nhất trong ba cạnh

=> AM > AH

Vậy khi M là hình chiếu của A trên đường thẳng d thì độ dài đoạn thẳng AM là ngắn nhất.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải