Thử tài bạn trang 89 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Cho điểm A không thuộc đường thẳng d như hình vẽ.

Quảng cáo

Đề bài

Cho điểm A không thuộc đường thẳng d như hình vẽ.

Hãy dùng eke để vẽ và tìm hình chiếu của điểm A trên đường thẳng d. Vẽ hai đường xiên từ điểm A đến d. Tìm đường thẳng d. Vẽ hai đường xiên từ điểm A đến d. Tìm hình chiếu của hai đường xiên này trên d. Từ điểm A có thể kẻ được bao nhiêu đường vuông góc đến đường thẳng d?

Lời giải chi tiết

Hình chiếu của điểm A trên đường thẳng d là H.

Hình chiếu của đường xiên AB là HB, hình chiếu của đường xiên AC là HC.

Từ điểm A chỉ kẻ được một đường thẳng vuông góc đến đường thẳng d.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải