Thử tài bạn trang 53 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Hãy chuyển biểu thức sau thành các phát biểu toán học:

Quảng cáo

Đề bài

Hãy chuyển biểu thức sau thành các phát biểu toán học:

a) 3(x – y)

b) (x – y)3

Lời giải chi tiết

a) 3(x – y): Tích của 3 với hiệu của x và y

b) (x – y)3: Lập phương của hiệu x và y

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close