Hoạt động 4 trang 52 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Dùng biểu thức toán học để biểu thị các tình huống sau:

Quảng cáo

Đề bài

Dùng biểu thức toán học để biểu thị các tình huống sau:

a) Một cuốn tập giá y đồng. Hỏi 15 cuốn tập như thế giá bao nhiêu ?

b) Một chiếc xe đã chạy x giờ với vận tốc y km/h. Hỏi quãng đường mà xe đã chạy ?

c) Năm nay ông Ba x tuổi. Hỏi 12 năm trước ông Ba bao nhiêu tuổi ?

d) Năm nay Hà x tuổi. Bé Bi kém Hà 3 tuổi. Mẹ của Hà gấp 4 lần tuổi bé Bi. Hỏi mẹ của Hà bao nhiêu tuổi ?

Lời giải chi tiết

a) 15 cuốn tập giá y.15 = 15y (đồng)

b) Quãng đường mà xe đi là y.x = x.y (km)

c) 12 năm trước tuổi ông Bi là x – 12 (tuổi)

d) Tuổi của Bi là x – 3 (tuổi)

Tuổi mẹ của Hà là: 4(x – 3) (tuổi)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close