Thử tài bạn trang 52 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Tiết kiệm điện

Quảng cáo

Đề bài

Tiết kiệm điện

Để động viên toàn dân tiết kiệm điện, nhà nước quy định mức giá khác nhau cho từng loại tiêu thụ. Tiêu thụ điện càng nhiều thì giá tiền càng cao. Theo quy định này, mức đầu tiên từ 1kWh (kilooat giờ) đến 50kWh tăng thêm y đồng/1kWh so với mức đầu tiên; mức thứ ba từ 101 kWh đến 200 kWh tăng thêm z đồng/1kWh so với mức thứ 2.

Tháng 6 năm 2015, gia đình Nam tiêu thụ 125 kWh, Nhờ tiết kiệm, tháng 7 năm 2015, gia đình Nam chỉ tiêu thụ 75kWh. Hãy viết biểu thức tính giá tiền điện của gia đình Nam trong tháng 6 và tháng 7.

Lời giải chi tiết

Giá tiền điện của gia đình Nam trong tháng 6 là:

x.50 + (x + y).50 + (x + y + z).1

Giá tiền điện của gia đình Nam trong tháng 7 là: x.50 + (x + y).25

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close