Thử tài bạn trang 26 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Tìm x, biết:

Quảng cáo

Đề bài

Tìm x, biết:  

a) \({x^2} - 4x = 0\)

b) \(2x(x - 5) + 5 - x = 0\)

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & a)\,\,{x^2} - 4x = 0  \cr  &  \Leftrightarrow x\left( {x - 4} \right) = 0 \cr} \)

\( \Leftrightarrow x = 0\) hoặc \(x - 4 = 0\)

\( \Leftrightarrow x = 0\) hoặc \(x = 4\)

\(\eqalign{  & b)\,\,2x\left( {x - 5} \right) + 5 - x = 0  \cr  &  \Leftrightarrow 2x\left( {x - 5} \right) - \left( {x - 5} \right) = 0  \cr  &  \Leftrightarrow \left( {x - 5} \right)\left( {2x - 1} \right) = 0 \cr} \)

\( \Leftrightarrow x - 5 = 0\) hoặc \(2x - 1 = 0\)

\( \Leftrightarrow x = 5\) hoặc \(2x = 1\)

\( \Leftrightarrow x = 5\) hoặc \(x = {1 \over 2}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài