Bạn nào đúng trang 25 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Mai và Thu cùng phân tích đa thức thành nhân tử

Đề bài

Mai và Thu cùng phân tích đa thức \(10{x^2} - 15xy + 5x\) thành nhân tử

 

Em có nhận xét gì về bài giải của Mai và Thu?

Lời giải chi tiết

Bạn Mai giải đúng, bạn Thu giải sai.

Loigiaihay.com

?>
Gửi bài tập - Có ngay lời giải