Bạn nào đúng trang 25 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Mai và Thu cùng phân tích đa thức thành nhân tử

Quảng cáo

Đề bài

Mai và Thu cùng phân tích đa thức \(10{x^2} - 15xy + 5x\) thành nhân tử

 

Em có nhận xét gì về bài giải của Mai và Thu?

Lời giải chi tiết

Bạn Mai giải đúng, bạn Thu giải sai.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài