Hoạt động 4 trang 25 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Cho đa thức Hãy tìm nhân tử chung và phân tích đa thức thành nhân tử.

Quảng cáo

Đề bài

Cho đa thức \(x(x + 2) - 3(x + 2)\)

Hãy tìm nhân tử chung và phân tích đa thức thành nhân tử.

Lời giải chi tiết

Nhân tử chung : \(x + 2\)

\(x\left( {x + 2} \right) - 3\left( {x + 2} \right) = \left( {x + 2} \right)\left( {x - 3} \right)\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài