Thử tại bạn trang 116 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Vẽ đường cao xuất phát từ đỉnh A của tam giác vuông ABC (hình 54a).

Quảng cáo

Đề bài

 

Vẽ đường cao xuất phát từ đỉnh A của tam giác vuông  ABC (hình 54a).

Vẽ đường cao xuất phát từ đỉnh F của tam giác tù DEF (hình 54b).

Chú ý : mỗi tam giác có ba đường cao.

Lời giải chi tiết

 

Đường cao AD của tam giác ABC

Đường cao FK của tam giác DEF.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close