Hoạt động 19 trang 117 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Trong hình 53 và 54, em hãy vẽ các đường cao còn lại của các tam giác. Theo em, các đường cao đã vẽ trong mỗi tam giác có cùng đi qua một điểm hay không ?

Quảng cáo

Đề bài

Trong hình 53 và 54, em hãy vẽ các đường cao còn lại của các tam giác. Theo em, các đường cao đã vẽ trong mỗi tam giác có cùng đi qua một điểm hay không ?

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close