Thử tại bạn trang 117 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Cho tam giác ABC vuông tại A. Hãy dựng trực tâm H và nhận xét về vị trí của trực tâm H trong tam giác ABC.

Quảng cáo

Đề bài

Cho tam giác ABC vuông tại A. Hãy dựng trực tâm H và nhận xét về vị trí của trực tâm H trong tam giác ABC.

Lời giải chi tiết

 

∆ABC vuông tại A \( \Rightarrow \widehat {BAC} = 90^\circ  \Rightarrow AB \bot AC.\)

Do đó BA, CA là hai đường cao của tam giác ABC vuông tại A.

Vậy trực tâm H trùng với A.

* Nhận xét: Trực tâm H trong tam giác ABC vuông tại A trùng với đỉnh A.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close