Thử tài bạn trang 103 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Ở hình 17, G là trọng tâm của tam giác ABC.

Quảng cáo

Đề bài

Ở hình 17, G là trọng tâm của tam giác ABC.

a) Cho biết AM = 12 m. Tính AG và GM.

b) Cho biết GN = 2,5 m. Tính CN.

 

Lời giải chi tiết

a) Ta có G là trọng tâm của tam giác ABC (gt)

\(AG = {2 \over 3}AM = {2 \over 3}.12 = 8(cm)\)

Ta có AG + GM = AM (G nằm giữa A và M)

Nên 8 + GM = 12 => GM = 12 – 8 = 4 (cm).

b) Ta có G là trọng tâm của tam giác ABC (gt) \( \Rightarrow CG = {2 \over 3}CN.\) Do đó \(GN = {1 \over 3}CN\)

Ta có CN = 3GN = 3.2,5 = 7,5 (cm).

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài