Bạn nào đúng trang 103 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Ở hình 18, G là trọng tâm của tam giác AEF với đường trung tuyến AM. Các bạn An, Bình, Chi lần lượt đưa ra các tỉ lệ giữa đoạn thẳng MG, AM và AG như sau:

Quảng cáo

Đề bài

Ở hình 18, G là trọng tâm của tam giác AEF với đường trung tuyến AM. Các bạn An, Bình, Chi lần lượt đưa ra các tỉ lệ giữa đoạn thẳng MG, AM và AG như sau:

An nói: \({{GM} \over {AM}} = {1 \over 3}\)

Bình nói: \({{GM} \over {AM}} = {1 \over 2}\)

Chi nói: \({{GM} \over {AM}} = 3\)

Theo em, bạn nào đưa ra tỉ lệ đúng ?

 

Lời giải chi tiết

Hai bạn An, Bình đưa ra tỉ lệ đúng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài