Thử tài bạn trang 101 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập 1. Vẽ đường trung tuyến DH của tam giác DEF (hình 12).

Quảng cáo

Đề bài

1. Vẽ đường trung tuyến DH của tam giác DEF (hình 12).

Vẽ đường trung tuyến MK của tam giác vuông MNP (hình 13).

 

2. Vẽ tam giác nhọn EFG và tất cả các đường trung tuyến của nó.

Chú ý: Mỗi tam giác cói ba đường trung tuyến.

Lời giải chi tiết

1.

 

2. Tam giác nhọn EFG có ba đường trung tuyến là EI, FK, GL.

 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài