Tài nguyên thiên nhiên

Loại tài nguyên khôi phục được như đất trồng, các loài động vật và thực vật.

Quảng cáo

III. Tài nguyên thiên nhiên

- Khái niệm: Tài nguyên thiên nhiên là các thành phần của tự nhiên mà ở trình độ nhất định của sự phát triển lực lượng sản xuất chúng được sử dụng hoặc có thể được sử dụng làm phương tiện sản xuất và làm đối tượng tiêu dùng.

- Có nhiều cách phân loại tài nguyên :

+ Theo thuộc tính tự nhiên : tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên khí hậu, tài nguyên sinh vật, tài nguyên khoáng sản (lại chia ra than, dầu, khí...).

+ Theo công dụng kinh tế : tài nguyên nông nghiệp, tài nguyên công nghiệp, tài nguyên du lịch...

+ Theo khả năng có thể bị hao kiệt trong quá trình sử dụng của con người:

     Tài nguyên không khôi phục được: khoáng sản.

     Tài nguyên khôi phục được: động thực vật, đất trồng.

     Tài nguyên không bị hao kiệt: năng lượng mặt trời, không khí, nước. 

 

 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close