Sự phân bố sinh vật và đất theo vĩ độ

Sự phân bố sinh vật và đất trong tự nhiên chịu ảnh hưởng chủ yếu của điều kiện khí hậu.

Quảng cáo

I. Sự phân bố sinh vật và đất theo vĩ độ

Sự phân bố sinh vật và đất trong tự nhiên chịu ảnh hưởng chủ yếu của điều kiện khí hậu.

Vì thế, tương ứng với các kiểu khí hậu sẽ có các kiểu thảm thực vật và nhóm đất chính sau:

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài