Sử dụng bản đồ, Atlat trong học tập

Để đọc một bản đồ trước hết cần xem tỉ lệ của bản đồ, từ đó biết được 1 cm trên bản đồ ứng với bao nhiêu m, bao nhiêu km trên thực địa.

Quảng cáo

II. Sử dụng bản đồ, Atlat trong học tập

1. Một số vấn đề cần lưu ý trong quá trình học tập địa lí trên cơ sở bản đồ.

a)  Chọn bản đồ phù hợp với nội dung (mục đích) cần tìm hiểu (học tập)

b)   Đọc bản đồ phải tìm hiểu tỉ lệ của bản đồ và kí hiệu trên bản đồ

c) Xác định phương hướng trên bản đồ

2. Hiểu mối quan hệ giữa các yếu tố địa lí trong bản đồ, trong Atlat

- Chú ý các yếu tố riêng lẻ như sông, hồ, dãy núi,…

- Mối liên hệ, quan hệ giữa các yếu tố, thành phần tự nhiên với nhau và với kinh tế, xã hội.

- So sánh các loại bản đồ cùng loại.


Mối quan hệ giữa bản đồ khí hậu và bản đồ sông ngòi Việt Nam

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close