Stop and check 1 - SBT Tiếng Anh 4 - Explore Our World

Look, listen and circle. Look, read and write. Look, read and draw lines. Ask and answer. Talk about your friends.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Look. Listen and circle.

(Nhìn. Nghe và khoanh.)

Lời giải chi tiết:

Đang cập nhật!

Bài 2

2. Look. Read and write.

(Nhìn. Đọc và viết.)

Lời giải chi tiết:

1. It’s snowy. Let's play outside.

(Trời có tuyết. Hãy chơi bên ngoài.)

2. What is the weather like? It is sunny.

(Thời tiết như thế nào? Trời nắng.)

3. It is rainy. Don't forget the raincoat.

(Trời đang mưa. Đừng quên áo mưa.)

4. What day is it? It’s Wednesday.

(Hôm nay là thứ mấy? Hôm nay là thứ Tư.)

Bài 3

3. Look. Read and draw lines.

(Nhìn. Đọc và vẽ các đường.)

Phương pháp giải:

1. It is windy. Don't forget your jacket.

(Trời có gió. Đừng quên áo khoác của bạn.)

2. My raincoat is next to my coat.

(Áo mưa của tôi ở cạnh áo khoác.)

3. My grandfather watches television at 7 o’clock.

(Ông tôi xem tivi lúc 7 giờ.)

4. My brother goes to school at 8 o’clock.

(Anh trai tôi đi học lúc 8 giờ.)

Lời giải chi tiết:

Bài 4

4. Ask and answer. Talk about your friends.

(Hỏi và trả lời. Nói về bạn bè của bạn.)

Phương pháp giải:

1. What time do you get up?

(Bạn thức dậy lúc mấy giờ?)

2. What time do you go to school?

(Bạn đến trường lúc mấy giờ?)

3. What time do you eat lunch?

(Bạn ăn trưa lúc mấy giờ?)

4. What time do you go to bed?

(Bạn đi ngủ lúc mấy giờ?)

5. What time do you brush your teeth?

(Bạn đánh răng lúc mấy giờ?)

Lời giải chi tiết:

1. Lan gets up at 6:00.

(Lan thức dậy lúc 6 giờ.)

Phu gets up at 6:30.

(Phú thức dậy lúc 6 giờ 30 phút.)

2. Lan goes to school at 7:00.

(Lan đi học lúc 7 giờ.)

Phu goes to school at 7:00.

(Phú đi học lúc 7 giờ.)

3. Lan eats lunch at 12.00 pm. 

(Lan ăn trưa lycs 12 giờ trưa.) 

Phu eats lunch at 11.30 am. 

(Phú ăn trưa lúc 11 rưỡi.)

4. Lan goes to bed at 9.30 pm. 

(Lan đi ngủ lúc 9 rưỡi tối.) 

Phu goes to bed at 10.00 pm. 

(Phú đi ngủ lúc 10 giờ tối.) 

5. Lan brushes her teeth at 9.45 pm. 

(Lan đánh răng lúc 9h45 tối.) 

Phu brushes his teeth at 9.30 pm. 

(Phú đánh răng lúc 9 rưỡi tối.)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close