Soạn bài Vẻ đẹp của bài thơ "Cảnh khuya" SGK Ngữ văn 8 tập 2 Cánh diều - chi tiết

Vấn đề chính mà văn bản đưa ra để bàn bạc, trao đổi là gì (xác định luận đề)?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Chuẩn bị 1

Câu 1 (trang 83, SGK Ngữ văn 8, tập 2)

Vấn đề chính mà văn bản đưa ra để bàn bạc, trao đổi là gì (xác định luận đề)?

Phương pháp giải:

Đọc kĩ văn bản

Lời giải chi tiết:

Cách 1

Vấn đề chính văn bản đưa ra: bàn về vẻ đẹp của bài thơ Cảnh khuya.

Xem thêm
Cách 2

Bàn về vẻ đẹp của bài thơ Cảnh khuya.

Xem thêm
Cách 2

Chuẩn bị 2

Câu 2 (trang 83, SGK Ngữ văn 8, tập 2)

Có những luận điểm nào được sử dụng trong văn bản?

Phương pháp giải:

Đọc kĩ văn bản

Lời giải chi tiết:

Cách 1

Các luận điểm được sử dụng trong văn bản:

- Yếu tố nghệ thuật trong câu thơ đầu tiên

- Vẻ đẹp của thiên nhiên trong câu thơ thứ hai

- Mối quan hệ giữa người và cảnh trong văn bản.

Xem thêm
Cách 2

- Yếu tố nghệ thuật trong câu thơ đầu tiên

- Vẻ đẹp của thiên nhiên trong câu thơ thứ hai

- Mối quan hệ giữa người và cảnh trong văn bản.

Xem thêm
Cách 2

Chuẩn bị 3

Câu 3 (trang 83, SGK Ngữ văn 8, tập 2)

Các luận điểm, lí lẽ và bằng chứng góp phần làm sáng rõ cho luận đề như thế nào?

Phương pháp giải:

Đọc kĩ văn bản

Lời giải chi tiết:

Cách 1

Các luận điểm, lí lẽ, bằng chứng được đưa ra để làm sáng rõ vẻ đẹp của bài thơ Cảnh khuya.

Xem thêm
Cách 2

Làm sáng rõ vẻ đẹp của bài thơ Cảnh khuya.

Xem thêm
Cách 2

Chuẩn bị 4

Câu 4 (trang 83, SGK Ngữ văn 8, tập 2)

Quan điểm, thái độ của tác giả được thể hiện trong văn bản như thế nào?

Phương pháp giải:

Đọc kĩ văn bản

Lời giải chi tiết:

Cách 1

Tác giả thể hiện quan điểm, thái độ trân trọng, yêu quý với những vần thơ hay của chủ tịch Hồ Chí Minh.

Xem thêm
Cách 2
Cách 3

Trân trọng, yêu quý.

Tác giả thể hiện quan điểm, thái độ trân trọng, yêu quý với những vần thơ hay của chủ tịch Hồ Chí Minh.

Xem thêm
Cách 2
Cách 3

Chuẩn bị 5

Câu 5 (trang 83, SGK Ngữ văn 8, tập 2)

Đọc trước văn bản Vẻ đẹp của bài thơ “Cảnh khuya”; tìm hiểu thêm thông tin về tác giả Lê Trí Viễn.

Phương pháp giải:

Đọc trước văn bản, tìm hiểu thêm thông tin về tác giả

Lời giải chi tiết:

Cách 1

Lê Trí Viễn (10 tháng 3 năm 1919 – 3 tháng 2 năm 2012) là giáo sư, nhà giáo nhân dân, đồng thời cũng là một nhà nghiên cứu đi tiên phong trong việc vận dụng quan điểm Mác-xít trong nghiên cứu và đã đóng góp cho lĩnh vực văn học Việt Nam hơn 40 công trình khoa học giá trị. Ông là hiệu trưởng sáng lập Trường Trung học cơ sở – Trung học phổ thông Nguyễn Khuyến, một ngôi trường nổi tiếng ở Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ lệ đậu Đại học cao và lượng thủ khoa, á khoa các trường Đại học nhiều nhất nước. Ông đã được nhà nước tặng giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2012.

Xem thêm
Cách 2
Cách 3

(10/3/1919 – 3/2/2012) là giáo sư, nhà giáo nhân dân, đồng thời cũng là một nhà nghiên cứu đi tiên phong trong việc vận dụng quan điểm Mác-xít trong nghiên cứu.

- Là hiệu trưởng sáng lập Trường Trung học cơ sở – Trung học phổ thông Nguyễn Khuyến, một ngôi trường nổi tiếng ở Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ lệ đậu Đại học cao và lượng thủ khoa, á khoa các trường Đại học nhiều nhất nước

- Được nhà nước tặng giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2012.

- Tác giả Lê Trí Viễn:

+ Sinh ngày:10 tháng 3 năm 1919, mất ngày 3 tháng 2 năm 2012

+ Là giáo sư, nhà giáo nhân dân, đồng thời cũng là một nhà nghiên cứu đi tiên phong trong việc vận dụng quan điểm Mác-xít trong nghiên cứu và đã đóng góp cho lĩnh vực văn học Việt Nam hơn 40 công trình khoa học giá trị.

+ Ông là hiệu trưởng sáng lập Trường Trung học cơ sở – Trung học phổ thông Nguyễn Khuyến, một ngôi trường nổi tiếng ở Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ lệ đậu Đại học cao và lượng thủ khoa, á khoa các trường Đại học nhiều nhất nước. Ông đã được nhà nước tặng giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2012.

Xem thêm
Cách 2
Cách 3

Đọc hiểu 1

Câu 1 (trang 83, SGK Ngữ văn 8, tập 2)

Tác giả đã giới thiệu bài thơ bằng cách nào?

Phương pháp giải:

Đọc kĩ phần (1)

Lời giải chi tiết:

Cách 1

Tác giả đã giới thiệu bài thơ bằng cách giới thiệu xuất xứ - chùm thơ có chứa bài Cảnh khuya của Bác.

Xem thêm
Cách 2
Cách 3

Giới thiệu xuất xứ - chùm thơ có chứa bài Cảnh khuya của Bác.

Tác giả đã giới thiệu bài thơ bằng cách giới thiệu xuất xứ của bài thơ Cảnh khuya.

Xem thêm
Cách 2
Cách 3

Đọc hiểu 2

Câu 2 (trang 83, SGK Ngữ văn 8, tập 2)

Yếu tố nghệ thuật nào trong câu thơ đầu được tác giả đặc biệt quan tâm khi phân tích?

Phương pháp giải:

Đọc kĩ phần (2)

Lời giải chi tiết:

Cách 1

Yếu tố nghệ thuật: sự so sánh tiếng suối với tiếng hát trong câu thơ đầu được tác giả đặc biệt quan tâm khi phân tích.

Xem thêm
Cách 2
Cách 3

So sánh tiếng suối với tiếng hát

Yếu tố nghệ thuật so sánh: tiếng suối với tiếng hát.

Xem thêm
Cách 2
Cách 3

Đọc hiểu 3

Câu 3 (trang 84, SGK Ngữ văn 8, tập 2)

Tác giả cảm nhận vẻ đẹp của câu thơ chủ yếu bằng cách nào?

Phương pháp giải:

Đọc kĩ văn bản

Lời giải chi tiết:

Cách 1

Tác giả cảm nhận vẻ đẹp của câu thơ chủ yếu bằng cách tưởng tượng khung cảnh thiên nhiên có ánh trăng và cổ thụ, khóm hoa. Từ đó, cảm nhận vẻ đẹp khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, đẹp như một bức tranh thủy mặc.

Xem thêm
Cách 2
Cách 3

Tưởng tượng khung cảnh thiên nhiên có ánh trăng và cổ thụ, khóm hoa.

- Tác giả cảm nhận vẻ đẹp của câu thơ chủ yếu bằng cách: tưởng tượng khung cảnh thiên nhiên có ánh trăng và cổ thụ, khóm hoa.

= > Cảm nhận vẻ đẹp khung cảnh thiên nhiên đẹp như một bức tranh thủy mặc.

Xem thêm
Cách 2
Cách 3

Đọc hiểu 4

Câu 4 (trang 85, SGK Ngữ văn 8, tập 2)

Tác giả đã nhấn mạnh điều gì ở phần (5)?

Phương pháp giải:

Đọc kĩ phần (5)

Lời giải chi tiết:

Cách 1

Ở phần 5, tác giả đã nhấn mạnh sự nhịp nhàng, hài hòa, một thế cân bằng tuyệt đỉnh trong bài thơ Cảnh khuya của Bác.

Xem thêm
Cách 2
Cách 3

Nhấn mạnh sự nhịp nhàng, hài hòa, một thế cân bằng tuyệt đỉnh trong bài thơ.

Tác giả đã nhấn mạnh sự nhịp nhàng, hài hòa, một thế cân bằng tuyệt đỉnh trong bài thơ Cảnh khuya của Hồ Chí Minh

Xem thêm
Cách 2
Cách 3

CH cuối bài 1

Câu 1 (trang 86, SGK Ngữ văn 8, tập 2)

Văn bản Vẻ đẹp của bài thơ “Cảnh khuya” bàn về vấn đề gì? Em dựa vào đâu để nhận ra nhanh nhất điều này?

Phương pháp giải:

Chú ý nhan đề của văn bản

Lời giải chi tiết:

Cách 1

Văn bản Vẻ đẹp của bài thơ “Cảnh khuya” bàn về vẻ đẹp nghệ thuật tả cảnh trong bài thơ Cảnh khuya.

Ta dựa vào nhan đề và phần 1 của văn bản để nhận ra nhanh nhất điều này.

Xem thêm
Cách 2

- Bàn về vẻ đẹp nghệ thuật tả cảnh trong bài thơ Cảnh khuya.

- Dựa vào nhan đề và phần 1

Xem thêm
Cách 2

CH cuối bài 2

Câu 2 (trang 86, SGK Ngữ văn 8, tập 2)

Bài thơ Cảnh khuya được tác giả Lê Trí Viễn phân tích theo trình tự nào? Nêu tác dụng của việc phân tích theo trình tự đó.

Phương pháp giải:

Đọc kĩ văn bản

Lời giải chi tiết:

Cách 1

Tác giả phân tích bài thơ Cảnh khuya theo trình tự các câu thơ của tác phẩm (câu đầu - câu thứ hai - hai câu cuối).

Việc phân tích theo trình tự các câu thơ trong bài thơ giúp bài phân tích có chiều sâu và phân tích được mạch cảm xúc mà tác giả bài thơ muốn thể hiện.

Xem thêm
Cách 2
Cách 3

- Trình tự: câu đầu - câu thứ hai - hai câu cuối.

- Tác dụng: giúp bài phân tích có chiều sâu và phân tích được mạch cảm xúc mà tác giả muốn thể hiện.

- Tác giả phân tích bài thơ Cảnh khuya theo trình tự các câu thơ: câu đầu - câu thứ hai - hai câu cuối.

- Giúp bài phân tích có chiều sâu và phân tích được mạch cảm xúc xuyên suốt bài thơ mà tác giả muốn bày tỏ.

Xem thêm
Cách 2
Cách 3

CH cuối bài 3

Câu 3 (trang 86, SGK Ngữ văn 8, tập 2)

Đọc kĩ các phần của văn bản và thực hiện những yêu cầu sau:

a. Xác định nội dung chính của mỗi phần. Tính lô gích giữa các phần được thể hiện như thế nào?

b. Chỉ ra một ví dụ thể hiện mối quan hệ chặt chẽ giữa nội dung chính của một phần với lí lẽ, bằng chứng được sử dụng trong đó

c. Nêu một điểm chung về thái độ, quan điểm của tác giả thể hiện ở các phần trong văn bản

Phương pháp giải:

Đọc kĩ các phần văn bản

Lời giải chi tiết:

Cách 1

a. Nội dung chính của mỗi phần:

Phần 1: Giới thiệu bài thơ Cảnh khuya.

Phần 2: Phân tích câu thơ thứ nhất trong bài thơ Cảnh khuya.

Phần 3: Phân tích câu thơ thứ hai trong bài thơ Cảnh khuya.

Phần 4: Phân tích hai câu thơ cuối trong bài thơ Cảnh khuya.

Phần 5: Sự cân bằng trong bài thơ Cảnh khuya.

b. Tính logic giữa các phần được thể hiện ở:

- Các luận điểm có sự gắn bó mật thiết với luận đề và được sắp xếp theo hệ thống hợp lí (phân tích bài thơ theo trình tự các câu thơ) giúp người đọc dễ theo dõi, cảm nhận. Luận đề của văn bản được làm sáng tỏ, thuyết phục.

- Các lí lẽ giải thích, làm rõ luận điểm, tăng sức thuyết phục, cho bài viết.

Ví dụ: Phần 2 có nội dung chính là phân tích câu thơ thứ nhất trong bài thơ Cảnh khuya. Trong phần này, tác giả tập trung phân tích vẻ đẹp của cảnh vật, thiên nhiên trong câu thơ thứ nhất của bài Cảnh khuya.

- Lí lẽ:

+ Câu thơ vang lên hai thứ tiếng: tiếng suối và tiếng hát.

+ Tiếng suối rất trong ấy văng vẳng mơ hồ như một tiếng hát từ xa vọng lại.

+ Dù sao đó vẫn là một hồi âm, một tưởng tượng mĩ lễ xứng đáng với một tâm hồn đẹp và một cảnh khuya tao nhã.

+ Dẫn chứng:

- Tác giả so sánh tiếng suối trong bài thơ Cảnh khuya với tiếng suối trong các bài thơ khác như tiếng suối trong bài Côn Sơn của Nguyễn Trãi, tiếng suối trong thơ của Bạch Cư Dị.

c. Điểm chung về thái độ, quan điểm của tác giả thể hiện ở các phần trong văn bản là: Tác giả trân trọng, khâm phục trước nghệ thuật tả cảnh trong bài thơ Cảnh khuya của Bác.

Xem thêm
Cách 2

 

a.

Nội dung chính

- Phần 1: Giới thiệu bài thơ Cảnh khuya.

- Phần 2: Phân tích câu thơ thứ nhất trong bài thơ Cảnh khuya.

- Phần 3: Phân tích câu thơ thứ hai trong bài thơ Cảnh khuya.

- Phần 4: Phân tích hai câu thơ cuối trong bài thơ Cảnh khuya.

- Phần 5: Sự cân bằng trong bài thơ Cảnh khuya.

Tính lô-gic

- Các luận điểm có sự gắn bó mật thiết với luận đề và được sắp xếp theo hệ thống hợp lí.

- Các lí lẽ giải thích, làm rõ luận điểm, tăng sức thuyết phục, cho bài viết

b. Ví dụ: Phần 2 có nội dung chính là phân tích câu thơ thứ nhất trong bài thơ Cảnh khuya. Trong phần này, tác giả tập trung phân tích vẻ đẹp của cảnh vật, thiên nhiên trong câu thơ thứ nhất của bài Cảnh khuya.

c. Điểm chung: trân trọng, khâm phục trước nghệ thuật tả cảnh trong bài thơ Cảnh khuya của Bác.

Xem thêm
Cách 2

CH cuối bài 4

Câu 4 (trang 86, SGK Ngữ văn 8, tập 2)

Hãy dẫn ra một đoạn văn cho thấy tác giả đã phân tích các yếu tố nghệ thuật để làm nổi bật nội dung của bài thơ.

Phương pháp giải:

Trả lời theo ý hiểu

Lời giải chi tiết:

Cách 1

“Câu thơ vang lên những hai thứ tiếng: tiếng suối và tiếng hát…..tĩnh mịch, sâu lắng của cảnh khuya”.

=> Phân tích cách so sánh tiếng suối và tiếng hát để làm nổi bật không gian của văn bản.

Xem thêm
Cách 2

Đoạn văn: “Câu thơ vang lên những hai thứ tiếng: tiếng suối và tiếng hát…..tĩnh mịch, sâu lắng của cảnh khuya”.

Xem thêm
Cách 2

CH cuối bài 5

Câu 5 (trang 86, SGK Ngữ văn 8, tập 2)

Một trong những cách bình luận thơ là so sánh sự thể hiện của tác giả này với tác giả khác về cùng một vấn đề. Em hãy nêu nhận xét về tác dụng của cách bình luận đó trong phần (2) văn bản Vẻ đẹp của bài thơ “Cảnh khuya”.

Phương pháp giải:

Đọc kĩ phần (2)

Lời giải chi tiết:

Cách 1

So sánh tiếng suối trong bài thơ Cảnh khuya của Bác với tiếng suối trong bài thơ của Bạch Cư Dị, Thế Lữ và tiếng suối trong thơ của Nguyễn Trãi, tác giả đã làm nổi bật lên cái hay, cái đẹp của tiếng suối trong thơ của Bác. Nếu tiếng suối trong thơ của Bạch Cư Dị và Nguyễn Trãi nghe nhưng tiếng đàn, tiếng suối trong thơ Thế Lữ trong như nước ngọc tuyền thì tiếng suối trong thơ Bác lại là một tiếng hát, một tiếng hát trong trẻo, một tiếng hát như một hồi âm vọng về gợi lại trong kí ức.

=> Tiếng suối của Bác thể hiện một tâm hồn đẹp của người thi sĩ.

Xem thêm
Cách 2

Tác dụng: làm nổi bật lên cái hay, cái đẹp của tiếng suối trong thơ của Bác.

=> Tiếng suối của Bác thể hiện một tâm hồn đẹp của người thi sĩ.

Xem thêm
Cách 2

CH cuối bài 6

Câu 6 (trang 86, SGK Ngữ văn 8, tập 2)

Trước và sau khi học văn bản nghị luận này, cảm nhận của em về bài thơ Cảnh khuya có gì khác nhau? Chỉ ra nguyên nhân tạo nên sự khác biệt ấy.

Phương pháp giải:

Trả lời theo ý hiểu

Lời giải chi tiết:

Cách 1

Trước khi đọc văn bản em chưa có cảm nhận sau sắc về bài thơ Cảnh khuya bởi lẽ bài thơ này đã được sáng tác từ rất lâu trước đây, nhưng sau khi học văn bản này em thấy mình hiểu sâu hơn về tác phẩm. Em biết được đặc sắc trong nghệ thuật của bài thơ, hiểu sâu hơn về nội dung tác phẩm đồng thời cũng cảm nhận được rõ nét tâm hồn, tâm trạng của chủ tịch Hồ Chí Minh trong bài thơ.Bài phân tích của tác giả Lê Trí Viễn xoáy sâu và nội dung vào từng từ ngữ, kết hợp với sự tưởng tượng của mình, ông đã tái hiện được hết vẻ đẹp của bức tranh thiên nhiên cảnh khuya, những cái hay ẩn sâu trong bài thơ Cảnh khuya.

Xem thêm
Cách 2

 

 

Cảm nhận của em

Trước khi đọc

Chưa có cảm nhận sau sắc về bài thơ Cảnh khuya bởi lẽ bài thơ này đã được sáng tác từ rất lâu trước đây

Sau khi đọc

Biết được đặc sắc trong nghệ thuật, hiểu sâu hơn về nội dung tác phẩm đồng thời cũng cảm nhận được rõ nét tâm hồn, tâm trạng của chủ tịch Hồ Chí Minh trong bài thơ

Nguyên nhân tạo nên sự khác biệt

- Xoáy sâu và nội dung vào từng từ ngữ

- Kết hợp với sự tưởng tượng đã tái hiện được hết vẻ đẹp của bức tranh thiên nhiên cảnh khuya.

Xem thêm
Cách 2

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close