Soạn bài Thực hành tiếng Việt trang 59 SGK Ngữ Văn 7 tập 2 Kết nối tri thức - siêu ngắn

Em hãy tóm lược ý của từng đoạn văn trong một câu và cho biết nhờ tính chất gì và cho biết nhờ tính chất gì của hai đoạn văn mà em tóm tắt được như vậy.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

MẠCH LẠC VÀ LIÊN KẾT (BIỆN PHÁP LIÊN KẾT VÀ TỪ NGỮ LIÊN KẾT)

Câu 1 (trang 60, SGK Ngữ văn 7, tập 2)

Phương pháp giải:

Em đọc từng đoạn và dựa vào sự liên kết giữa các câu để nhận biết nội dung

Lời giải chi tiết:

- Nội dung đoạn 1: “Ông” kể cho Sam về cách nhìn cuộc đời của mẹ ông và bố ông.

- Nội dung đoạn 2: “Ông” luôn tin tưởng mọi người, ngược lại, mẹ ông thì luôn hoài nghi.

=> Do tất cả các câu trong đoạn văn cùng tập trung thể hiện một chủ đề, giữa các câu có sự liên kết về hình thức

Câu 2

Câu 2 (trang 60, SGK Ngữ văn 7, tập 2)

Phương pháp giải:

Em dựa vào kiến thức về liên kết câu để trả lời câu hỏi

Lời giải chi tiết:

Các phương tiện liên kết đoạn thứ nhất:

- Phép lặp: “bản đồ dẫn đường của cháu - tấm bản đồ của ông”; “ông”

- Phép thế:

+ “Bà ấy - mẹ”; “mẹ ông - bà”

+ “quan điểm đó” - một cụm dài nói về quan điểm của bà mẹ.

Các phương tiện liên kết đoạn thứ hai: phép lặp từ “Ông”

Câu 3

Câu 3 (trang 60, SGK Ngữ văn 7, tập 2)

Phương pháp giải:

Em dựa vào kiến thức về liên kết câu để trả lời câu hỏi

Lời giải chi tiết:

- Câu có tác dụng liên kết giữa hai đoạn: “Nhưng quan điểm ấy dường như không phù hợp với ông”

- Các phương tiện liên kết đoạn thứ hai:

+ Phép nối: “Nhưng”

+ Phép lặp: “quan điểm”

Câu 4

Câu 4 (trang 60, SGK Ngữ văn 7, tập 2)

Phương pháp giải:

Em thử sắp xếp lại trật tự các câu trong từng đoạn để rút ra nhận xét

Lời giải chi tiết:

- Cách sắp xếp thứ nhất: 2, 4, 1, 5, 3 => không còn phương tiện liên kết, giữa các câu không có mối quan hệ về nội dung

- Cách sắp xếp thứ hai: 7, 3, 4, 6, 1, 5, 2 => về hình thức, phương tiện liên kết (lặp từ ông) vẫn tồn tại, song giữa các câu không có sự liên hệ về nội dung.

=> Cả hai đều không hề toát ra chủ đề gì, chỉ là những câu văn lộn xộn

Câu 5

Câu 5 (trang 60, SGK Ngữ văn 7, tập 2)

Phương pháp giải:

Em thử sắp xếp lại trật tự các đoạn văn để rút ra nhận xét

Lời giải chi tiết:

Khi hoán đổi hai đoạn thì cả hai đoạn không còn quan hệ lô-gíc, tính liên kết với nhau nữa. Đoạn đầu là mở đầu và giới thiệu quan điểm, đoạn sau là nêu ý kiến của bản thân, bình luận, suy nghĩ về quan điểm đó. Chính vì vậy ta không thể đảo vị trí của hai đoạn.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close