Soạn bài Liên kết câu và liên kết đoạn văn (Luyện tập) - Ngắn gọn nhất

Soạn văn lớp 9 tập 2 ngắn gọn bài Liên kết câu và liên kết đoạn văn (Luyện tập). Câu 1: Phép lặp: từ “trường học” được lặp lại hai lần trong câu 1 và 2 (liên kết câu).

Quảng cáo

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Video hướng dẫn giải

Trả lời câu 1 (trang 49 SGK Ngữ văn 9, tập 2):

a.

- Phép lặp: từ “trường học” được lặp lại hai lần trong câu 1 và 2 (liên kết câu).

- Phép thế: từ “như thế” thay cho câu “Về mọi mặt, trường học của chúng ta phải…” (liên kết đoạn văn).

b.

- Phép lặp: lặp các từ “văn nghệ”, “tâm hồn”, “sự sống” (vừa liên kết câu, vừa liên kết đoạn văn).

- Phép thế: từ “ấy” ở câu 2 thay cho ý ở đoạn trước: “văn nghệ là sự sống” (liên kết đoạn văn).

c. Phép lặp: lặp các từ “thời gian”, “con người” (liên kết câu).

d. Phép trái nghĩa: “yếu đuối” – “mạnh”; “hiền lành” – “ác” (liên kết câu).

Câu 2

Video hướng dẫn giải

Trả lời câu 2 (trang 50 SGK Ngữ văn 9, tập 2):

Những cặp từ trái nghĩa được dùng để liên kết đoạn văn:

thời gian vật lí – thời gian tâm lí.

- vô hình – hữu hình 

- giá lạnh – nóng bỏng

- thẳng tắp – hình tròn

- đều đặn – lúc nhanh lúc chậm 

Câu 3

Video hướng dẫn giải

Trả lời câu 3 (trang 50 SGK Ngữ văn 9, tập 2):

Các lỗi liên kết nội dung:

a. Mỗi câu ở đây thuộc về các chủ đề khác nhau.

b. Các câu cùng hướng về một chủ đề nhưng chưa rõ quan hệ thời gian. 

Câu 4

Video hướng dẫn giải

Trả lời câu 4 (trang 51 SGK Ngữ văn 9, tập 2):

a. Từ thay thế dùng tùy tiện, lúc “nó”, lúc “chúng”. Nên dùng thống nhất từ “nó” hoặc “chúng”.

b. Cả hai câu đều nói về cuộc gặp gỡ giữa vị bộ trưởng và bà con nông dân nhưng câu trước nói địa điểm là “văn phòng”, câu sau lại là “hội trường”.

Click vào Bài tiếp theo > để xem bài soạn đầy đủ

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2K9 Tham Gia Group Giải Đề Thi Vào 10 Các Tỉnh

close