Soạn bài Kiểm tra tổng hợp cuối năm lớp 9 tập 2 ngắn gọn nhất

Soạn bài Kiểm tra tổng hợp cuối năm ngắn gọn nhất trang 182 SGK ngữ văn 9 tập 2 giúp tiết kiệm thời gian soạn bài

Quảng cáo

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Phần I

Video hướng dẫn giải

NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CẦN CHÚ Ý

1. Phần Đọc - hiểu văn bản

- Văn nghị luận

- Thơ hiện đại

- Truyện hiện đại

- Kịch hiện đại

2. Phần Tiếng Việt

- Cung cấp kiến thức cụ thể: Khởi ngữ, Các thành phần biệt lập, Liên kết câu và liên kết đoạn văn, Nghĩa tường minh và hàm ý…

- Thực hành nhận diện thành phàn câu, phép liên kết, liên kết đoạn văn, hàm ý của câu trong văn bản.

- Thực hành vận dụng nội dung đã học trong khi viết bài tập làm văn.

3. Phần tập làm văn

a, Nghị luận xã hội: nghị luận về sự việc, hiện tượng đời sống, một vấn đề tư tưởng, đạo lí.

b, Tiếp tục học và rèn luyện một số tri thức và kĩ năng làm văn cao hơn so với các lớp dưới, tập trung hình thành rèn luyện kĩ năng như phân tích, tổng hợp, nhận định, đánh giá.

Ngoài ra còn một số văn bản hành chính - công vụ: Biên bản, hợp đồng, Thư chúc mừng và thăm hỏi.

Phần II

Video hướng dẫn giải

CÁCH ÔN TẬP VÀ HƯỚNG KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ

1. Cách ôn tập

a. Phạm vi

- Chính: Sách giáo khoa Ngữ văn 9 – Tập 2.

- Ngoài ra: Sách giáo khoa Ngữ văn 9 – Tập 1, Sách giáo khoa Ngữ văn 6, 7, 8 tập 1 – tập

b.

- Nội dung ôn tập: tác giả, hoàn cảnh sáng tác, nội dung, nghệ thuật.

- Kiến thức đọc hiểu: các biện pháp tu từ, phương thức biểu đạt, tiếng Việt.

2. Hướng kiểm tra, đánh giá

- Kết hợp tự luận và trắc nghiệm.

- Cấu trúc 2 phần: 40% - 60% hoặc 30% - 70%.

- Đánh giá kiến thức đọc hiểu và khả năng tạp lập văn bản.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close