Nội lực

Nội lực là lực phát sinh từ bên trong Trái Đất.

I. Nội lực

Nội lực là lực phát sinh từ bên trong Trái Đất.

Nguồn năng lượng sinh ra nội lực chủ yếu là nguồn năng lượng ở trong lòng Trái Đất như năng lượng của sự phân huỷ các chất phóng xạ, sự dịch chuyển của các đường vật chất theo quy luật của trọng lực, năng lượng của các phản ứng hoá học...

Loigiaihay.com

?>
Gửi bài tập - Có ngay lời giải