Nội lực

Nội lực là lực phát sinh từ bên trong Trái Đất.

Quảng cáo

I. Nội lực

- Khái niệm: Nội lực là lực phát sinh từ bên trong Trái Đất.

- Nguyên nhân: Nguồn năng lượng sinh ra nội lực chủ yếu là nguồn năng lượng ở trong lòng Trái Đất .

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài