Một số hình thức của tổ chức lãnh thổ công nghiệp

Các hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

II. Một số hình thức của tổ chức lãnh thổ công nghiệp

Các hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ công nghiệp là điểm công nghiệp, khu công nghiệp tập trung, trung tâm công nghiệp và vùng công nghiệp.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải