Lý thuyết về nguyên tử

Nguyên tử : là hạt vô cùng nhỏ, trung hòa về điện. Nguyên tử gồm...

Quảng cáo

1. Định nghĩa

- Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ, trung hoà về điện, cấu tạo nên các chất.

- Đường kính nguyên tử khoảng 10-8 cm

Ví dụ về sự nhỏ bé của nguyên tử: 4 triệu nguyên tử sắt xếp liền nhau mới dài cỡ 1 mm!

Quảng cáo
decumar

2. Cấu tạo

Chú ý: + Vì nguyên tử trung hòa về điện => số proton = số electron

             + khối lượng nguyên tử ≈ khối lượng hạt nhân

 

 

Hạt electron

Hạt proton

Hạt nơtron

Kí hiệu

e

p

n

Điện tích

- 1

+ 1

Không mang điện

Chú ý: Hiđro là nguyên tử đặc biệt chỉ có duy nhất một hạt proton.

3. Lớp electron

- Trong nguyên tử, các e chuyển động rất nhanh và sắp xếp thành từng lớp từ trong ra ngoài, có một số electron nhất định.

+ Lớp 1: có tối đa 2e

+ Lớp 2, 3, 4…  tối đa 8e

- Khối lượng nguyên tử = số P + số N + số e = số P + số N (vì e có khối lượng rất nhỏ nên bỏ qua).

Sơ đồ tư duy: Nguyên tử

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close