Lý thuyết phản ứng hóa học

LÝ THUYẾT CẦN NHỚ

Quảng cáo

I. LÝ THUYẾT CẦN NHỚ

1. Định nghĩa:

- Phản ứng hóa học là quá trình làm biến đổi chất này (chất tham gia phản ứng) thành chất khác (sản phẩm hay chất tạo thành).

- Trong quá trình phản ứng, lượng chất phản ứng giảm dần, lượng chất tham gia tăng dần

2. Diễn biến của phản ứng hóa học:

- Trong phản ứng hóa học, chỉ có liên kết giữa các nguyên tử thay đổi làm cho phân tử này biến đổi thành phân tử khác.

- Nếu phản ứng có đơn chất kim loại tham gia thì sau phản ứng nguyên tử kim loại phải liên kết với nguyên tử nguyên tố khác

3. Điều kiện để phản ứng xảy ra:

Phản ứng xảy ra được khi các chất tham gia tiếp xúc với nhau, có trường hợp cần đun nóng có mặt chất xúc tác,..

4. Nhận biết có phản ứng xảy ra dựa vào dấu hiệu có chất mới tạo thành, có tính chất hóa học khác với chất phản ứng

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 13. Phản ứng hóa học
Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài