Lý thuyết nồng độ dung dịch.

Nồng độ phần trăm cho biết số gam chất tan có

Quảng cáo

I. Lý thuyết cần nhớ:

1. Nồng độ phần trăm

- Nồng độ phần trăm (kí hiệu C%) của một dung dịch cho ta biết số gam chất tan trong 100g dung dịch

C% = \(\dfrac{m_{ct}}{m_{dd}}\) x 100%

- Trong đó:

   + mct là khối lượng chất tan (g)

   + mdd là khối lượng dung dịch, tính bằng gam (g)

Khối lượng dung dịch = khối lượng chất tan + khối lượng dung môi

2. Nồng độ mol dung dịch

- Nồng độ mol (kí hiệu CM) của dung dịch cho biết số mol chất tan trong 1 lít dung dịch

CM = \(\dfrac{n}{V}\) (mol/l)

- Trong đó:

   + n: số mol chất tan (mol)

   + V: thể tích dung dịch (lít)

 Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 42. Nồng độ dung dịch
Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài